Renners/drivers

Taalversie Nederlands:  for English language version go down.

Beste renner;

Graag verwelkomen wij u op 9 maart of 10 maart voor ons mx-evenement waar een mooie uitdaging te wachten staat.
Het “Wolfsbosch circuit” is bekend om zijn aparte zandgrond en mooie jumps. Dit jaar is de
baan nog uitdagender gemaakt zodat de renners en het publiek kunnen genieten van een mooi spektakel.

Inschrijving renners:

Het inschrijfgeld voor deelname aan de MON ProX jeugd of MON 24MX NK Motocross Gemert bedraagt voor  alle klasse solo: € 22,50  na registratie en betaling krijgt men; 1 rijder en 1 monteur polsbandje voor toegang tot fuik, autodoorlaat bij hoofdingang voor 1 auto.

(Tevens is hier ook de mogelijkheid voor het kopen van bezoekersbandjes als je met meer als 2 personen bent.)

Het secretariaat heeft de volgende openingstijden:

ProX NK jeugd zaterdag 9 maart: 7.30 tot 9.00 uur                         24MX NK  Zondag 10 maart:   7:30  tot   9:00 uur

Adres secretariaat: Straat: Scheiweg 62       Plaats: Gemert

(Zie borden secretariaat)

Op zaterdag 9 maart en 10 maart hebben deelnemers niet de gelegenheid om hun voertuig te stallen voor overnachten.

Het circuit is geheel afgesloten en is er geen enkele mogelijkheid tot toetreding. Parkeren en overnachten dient dan te geschieden op de parkeerplaatsen rondom op het industrieterrein, geheel op eigen risico.

English language version:

Dear Driver;

We are looking forward to welcoming you 9  March or 10 March for our event where a beautiful challenge awaits. The “Wolfsbosch circuit” is known for its separate sandy soil and beautiful jumps. Made the job even more challenging this year so that the riders and the public can enjoy a beautiful spectacle.

Registration:

The registration fee for riders participating in the MON ProX youth or MON 24MX NK Motocross is for all classes solo: €22,50                 after registration and payment one gets; 1 driver and 1mechanic wrist strap for access to the trap, car passage at main entrance for 1 car.

(There is also the possibility for buying visitors straps if you with more as 2 people are.)

The Secretariat has the following opening hours:

Saturday 9 March:     7.00 to 9.00  hour                                 Sunday 10 March :      7.30 to 9.00  hour

Address Secretariat: Street: Scheiweg 62        Place: Gemert

(see signs Secretariat)

The circuit is completely closed and there is no possibility of accession. Parking and staying overnight must be awarded on the parking lots around at the industrial site, is at your sole risk.

 

AR

 

Motocross Tijdschema / Time Schedule