Renners/drivers

GEANNULEERD /  CANCELLED

Taalversie Nederlands:  for English language version go down.

Beste renner;

Als de Coronamaatregelen het toelaten organiseren wij op 25 april een mooi MX-evenement

Graag verwelkomen wij u voor ons mx-evenement waar een mooie uitdaging te wachten staat.
Het “Wolfsbosch circuit” is bekend om zijn aparte zandgrond en mooie jumps. Dit jaar is de
baan nog uitdagender gemaakt zodat de renners en het publiek kunnen genieten van een mooi spektakel.

Inschrijving renners:

Het inschrijfgeld voor deelname aan de MON NK Motocross solo Gemert bedraagt voor  alle klasse: € 35,-       na registratie en betaling krijgt men; 1 rijder en 1 monteur polsbandje voor toegang tot fuik, autodoorlaat bij hoofdingang voor 1 auto.

(Tevens is hier ook de mogelijkheid voor het kopen van bezoekersbandjes als je met meer als 2 personen bent.)

Het secretariaat heeft de volgende openingstijden:

Zaterdag 24 april: 18.00 tot 22.00 uur                         Zondag 25 april:   7:30  tot   9:00 uur

Adres secretariaat: Straat: Scheiweg 62       Plaats: Gemert

(Zie borden secretariaat)

Op zaterdag 24 april hebben deelnemers de gelegenheid om van 18.15 uur tot 22.00 uur hun voertuig te stallen op de beschikbare deelnemersplaatsen rond het circuit. Voor overnachting op deze plaatsen vragen wij € 10,- per voertuig, deze dient te worden voldaan voor aan de kassa net als de entree voor de bezoekers.

Op 24 april is vanaf 22:00 uur het circuit geheel afgesloten en is er geen enkele mogelijkheid tot toetreding. Parkeren en overnachten dient dan te geschieden op de parkeerplaatsen rondom op het industrieterrein, geheel op eigen risico.

English language version:

Dear Driver;

If the Corona measures allow it, we will organize a great mx event on 25 April

We are looking forward to welcoming you for our event where a beautiful challenge awaits. The “Wolfsbosch circuit” is known for its separate sandy soil and beautiful jumps. Made the job even more challenging this year so that the riders and the public can enjoy a beautiful spectacle.

Registration:

The registration fee for riders participating in the MON NK Motocross solo is for all classes: €35,-                      after registration and payment one gets; 1 driver and 1mechanic wrist strap for access to the trap, car passage at main entrance for 1 car.

(There is also the possibility for buying visitors straps if you with more as 2 people are.)

The Secretariat has the following opening hours:

Saturday 24 April:     18.00 to 22.00  hour                                 Sunday 25 April :      7.30 to 9.00  hour

Address Secretariat: Street: Scheiweg 62        Place: Gemert

(see signs Secretariat)

On Saturday 24 April, participants have the opportunity from 18.15 to 22.00 hours, after complete registration, their vehicle to stables on the available applications around the circuit. For lodging in these places we ask € 10,- each vehicle, this should have been settled during enrollment.

From 22: 00 hour on 24 April the circuit completely closed and there is no possibility of accession. Parking and staying overnight must be awarded on the parking lots around at the industrial site, is at your sole risk.

 

AR

 

Motocross Tijdschema / Time Schedule