Renners/drivers

Taalversie Nederlands:  for English language version go down.

Beste renner;

Graag verwelkomen wij u voor ons evenement waar eeen mooie uitdaging te wachten staat.
Het “Wolfsbosch circuit” is bekend om zijn aparte zandgrond en mooie jumps. Dit jaar is de
baan nog uitdagender gemaakt zodat de renners en het publiek kunnen genieten van een mooi spektakel.

Inschrijving renners:

Het inschrijfgeld voor deelname aan de MON NO Fear Energy Cup bedraagt voor alle klasse (500cc, 250cc, 125cc en 85cc):
€ 25,-

(Tevens is hier ook de mogelijkheid voor het kopen van bezoekersbandjes als je met meer als 2 personen bent.)

Het secretariaat heeft de volgende openingstijden:

Zaterdag 4 mei:  gesloten                         Zondag 5 mei:   7:15  tot   10:00 uur

Adres secretariaat:
Straat: Dintel 14
Plaats: Gemert

(Zie borden secretariaat)

 

English language version:

Dear Driver;

We are looking forward to welcoming you for our event where a beautiful challenge awaits.
The “Wolfsbosch circuit” is known for its separate sandy soil and beautiful jumps. Made the job even
more challenging this year so that the riders and the public can enjoy a beautiful spectacle.

Registration:

The registration fee for riders participating in the MON No Fear Energy Cup is for all class (500cc, 250cc, 125cc and 85cc):
€ 25,-  after registration and payment one gets; 1 driver and 1mechanic wrist strap for access to the trap and 1 car passage.

(There is also the possibility for buying visitors straps if you with more as 2 people are.)

The Secretariat has the following opening hours:

Saturday 4 Mai:     closed                              Sunday 5 Mai :      7: 15 to 10: 00  hour

Address Secretariat:
Street: Dintel 14
Place: Gemert

(see signs Secretariat)