Renners/drivers

Taalversie Nederlands:  for English language version go down.

Beste renner;

Graag verwelkomen wij u voor ons evenement waar een mooie uitdaging te wachten staat.
Het “Wolfsbosch circuit” is bekend om zijn aparte zandgrond en mooie jumps. Dit jaar is de
baan nog uitdagender gemaakt zodat de renners en het publiek kunnen genieten van een mooi spektakel.

Inschrijving renners:

Het inschrijfgeld voor deelname aan de KNMV ONK Motocross solo Gemert bedraagt voor  alle klasse: € 25,-       na registratie en betaling krijgt men; 1 rijder en 1 monteur polsbandje voor toegang tot fuik en 1 auto doorlaat.

(Tevens is hier ook de mogelijkheid voor het kopen van bezoekersbandjes als je met meer als 2 personen bent.)

Het secretariaat heeft de volgende openingstijden:

Zaterdag 9 mei: 18.00 tot 22.00 uur                         Zondag 10 mei:   7:30  tot   9:00 uur

Adres secretariaat: Straat: Dintel 14        Plaats: Gemert

(Zie borden secretariaat)

Op zaterdag 9 mei hebben deelnemers de gelegenheid om van 18.15 uur tot 22.00 uur hun voertuig te stallen op de beschikbare deelnemersplaatsen rond het circuit. Voor overnachting op deze plaatsen vragen wij € 10,- per voertuig, deze dient te worden voldaan voor aan de kassa net als de entree voor de bezoekers.

Op 9 mei is vanaf 22:00 uur het circuit geheel afgesloten en is er geen enkele mogelijkheid tot toetreding. Parkeren en overnachten dient dan te geschieden op de parkeerplaatsen rondom op het industrieterrein, geheel op eigen risico.

English language version:

Dear Driver;

We are looking forward to welcoming you for our event where a beautiful challenge awaits. The “Wolfsbosch circuit” is known for its separate sandy soil and beautiful jumps. Made the job even more challenging this year so that the riders and the public can enjoy a beautiful spectacle.

Registration:

The registration fee for riders participating in the KNMV ONK Motocross solo is for all classes: €25,-                      after registration and payment one gets; 1 driver and 1mechanic wrist strap for access to the trap and 1 car passage.

(There is also the possibility for buying visitors straps if you with more as 2 people are.)

The Secretariat has the following opening hours:

Saturday 9 Mai:     18.00 to 22.00  hour                                 Sunday 10 Mai :      7.30 to 9.00  hour

Address Secretariat: Street: Dintel 14        Place: Gemert

(see signs Secretariat)

On Saturday 9 Mai, participants have the opportunity from 18.15 to 22.00 hours, after complete registration, their vehicle to stables on the available applications around the circuit. For lodging in these places we ask € 10,- each vehicle, this should have been settled during enrollment.

From 22: 00 hour on 9 Mai the circuit completely closed and there is no possibility of accession. Parking and staying overnight must be awarded on the parking lots around at the industrial site, is at your sole risk.

 

AR

 

Motocross Tijdschema / Time Schedule